Categorie
Recensioni

I sette samurai

TOP (1954) R: Akira Kurosawa A: Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima. Un povero villaggio recluta sette samurai per difendersi dai banditi. Epico, importante, imitato, imbattuto. Troppo lungo… ma cosa dirgli a Kurosawa!